Ring 076-101 06 66 eller mejla mario.ehrich@laganenergi.se

gör din egen el

Drömmer du också om att göra dig oberoende? Tyvärr är detta tekniskt inte så lätt och också mycket dyrt om du även vill njuta av en hög komfort. Dock behöver du inte vara så radikal och separera dig från det offentliga elnätet. Hur skulle det vara om du producerar en del av ditt energibehov själv? Trots att främjandet för små generatorer är mycket dåligt utvecklat i Sverige, bör du ändå fundera på möjligheten till egen elproduktion. För detta finns det följande skäl:

  • För närvarande kan du få el till ett pris av ca. 1,20 kronor/kWh från en solcellanläggning.
  • Små vindkraftverk är redan idag lönsamma på blåsiga platser.
  • Den svenska regeringen undersöker för närvarande om det ska införas nettodebitering. Detta skulle förbättra ekonomin avsevärt för små elproducenter.
  • Oberoende system är redan idag det bästa alternativet om du tillfälligt behöver elektricitet, till exempel i din friggebod, på din båt eller ett solsystem på ditt mobila hem. Det finns många lösningar för detta.

Solel med modulväxelriktare – Så fungerar det

Det finns en fördom i Sverige att solen är inte tillräckligt för att producera solel. Det långsiktiga genomsnittet av solsken är exempelvis för Växjö 1440 soltimmar och därmed nästan lika än i den tyska Hamburg med 1499 soltimmar. Skäl nog att investerar i en klimatvänlig teknik. Dessutom har priserna för solsystem minskat kraftigt under de senaste åren, vilket gör det ekonomiskt lönsamt att producera sin egen solel.

Det finns olika slag solceller (mono-, polykristallina, tunnfilm, etc.) som omvandla solsken till likström från solens instrålning. För att denna ström skall kunna användas i hemmet omvandlas likströmmen till växelström med hjälp av en s.k. växelriktare. Sen går strömmen in i husets elcentral för egen förbrukning eller ut i elnätet om elförbrukning är mindre.

Traditionell byggdes centralväxelriktare in i huset som krävde ett antal solcellmoduler som kopplas seriell. Minst behöver man 10 kvadratmeter fria takyta, bäst utan skuggning. Därtill är det viktigt att alla solcellmoduler är likadant monterat. Kommer det att en solcellmodul får lite skuggning så går effekten av hela anläggningen ner. Från solcellmoduler läggs sedan likströmkabel med upp till 600 Volt likspänning till centralväxelriktare. Farlig likspänning, som kommer från taket in i huset och därtill behöver centralväxelriktare en fri vägg för montage och en särskild fästning för att undvika bullar.


Lagan Energi bygger solcellanläggningar med modulväxelriktare från enecsys som monteras direkt under solcellmoduler och så får man 230 Volt hushållsel direkt från anläggningen.

 

modulväxelriktare

 

Fördelar är:

 • Valfri uppsättning av solcellmoduler
 • Ingen farlig likspänning
 • Bättre koll av effekten varan solcellmodul
 • Ingen bullar
 • Inget utrymme för montage i huset behövs
 • 20 år funktionsgaranti av tillverkare
 • enfas eller trefasinmatning möjligt

Som tillval kan man köpa en gateway som övervaka hela anläggningen och rapportera elproduktion för varje dag. Så har man full koll.

 

monitoring

 

På grund av flexibiliteten med modulväxelriktare är det nu möjligt att montera både solcellmoduler på taket, på fasaden eller fristående och allt fungerar tillsammans utan att olika orienteringar, lutningar eller partiella skuggningar orsakar förluster för hela systemet. Detta gör att du kan uppnå högsta energiutbytet för din plats.

 

demonstration

 

I Ljungbytrakten kan en solcellanläggning med 1 kW toppeffekt uppnås en energiproduktion under ett år enligt följande diagramm:

 

elproddiaggramm

 

I ett kalkulerat systemets livslängd på 25 år får man årlig elproduktion av 20 408 kWh (årlig effektminskning på cirka 0,8%.)  I en beräknad livslängd på 25 år helt enkelt beräknas ett pris på cirka 1,20 kronor per producerad kilowattimme solel. Få man solcellbidrag av 35 % så kostar en kilowattimme solel bara 80 öre kr dem nästa 25 år. Jämförd med aktuelle elpriser av 1,30 kr är investering i solel en lönsam affär. Och ingen vet hur sig elpriser utvecklar på marknaden, men jag tror dem sänker inte.

Lagan Energi erbjuder solcellanläggningar med installation. Som behörig elektriker sköttas allt, från montage över installation och idrifttagning samt anmälningen hos elnätföretag.

Som standard installeras solcellmoduler från Yingli. I ”energiutbytet Test 2011″ av TÜV Rheinland uppnådde Yingli andra plats. Naturligtvis, om så önskas används moduler från andra tillverkare. Monteringssystemet kommer från den tyska tillverkaren Wagner Solar, justerat med speciellt utformad takankare för Sverige. Kontakta mig och du får ett lämpligt erbjudande.